Samen energie opwekken

Leiden moet rekening houden met om de haverklap overstromingen

Leiden wordt zoals de Kooi decennia was. Met om de haverklap overlopende riolen en enorme overstromingen. Daar moet de stad volgens Rob Boerée voorzitter van EnergiekLeiden en Rijnland Energie, rekening mee houden aangezien het tempo waarin we verduurzamen overal te laag ligt om de opwarming binnen de 1,5 graad te houden.

Daarnaast, vertelt Boerée in de vijfde podcast uit de Respons-reeks, moeten de duinen en de dijken omhoog om te voorkomen dat de wateroverlast nog groter wordt en zal verdergaande verzilting de landbouw parten gaan spelen. Maar de stad zelf, krijgt dus vooral veel last van slagregens die overstromingen veroorzaken. Voor Boerée is niks doen geen optie. Elk radiatorfolietje helpt en brengt bovendien je energierekening naar beneden.

Luister hier naar deze bomvolle vijfde Respons-podcast waarin Leidenaars vertellen over hun energiecorporaties. Ambtenaar Fred Goedbloed waarschuwt voor een tekort aan ambtenaren en vakmensen om het allemaal goed voor elkaar te krijgen en wijst op een onzichtbaar maar groot probleem: de overvolle grond. Waar laten we al die nieuwe kabels en leidingen die nodig zijn. Mark Koene tenslotte spoort installatiebedrijven en aannemers aan eens anders te gaan werken. 

Met Energiek Leiden en Rijnland Energie probeert Boerée zoveel mogelijk windturbines te plaatsen. Daarvoor richt hij energiecorporaties op zodat iedereen die daar een aandeel in neemt kan profiteren van de opbrengst. Op die manier wordt de overlast van turbines financieel gecompenseerd en houden de burgers hun energievoorziening in eigen hand. Initiatieven zoals deze passen binnen het rijksbeleid waarin bepaald is dat meer dan de helft van de turbines in handen moeten zijn van de directe omgeving.

Maar ondanks deze ´meewind´ gaat het volgens Boerée veel te traag. In Holland Rijnland zijn tientallen turbines nodig om de regio te kunnen verduurzamen en die zijn er nog lang niet. De enige gemeente waar het al echt lekker van de grond komt is Zoeterwoude. “Daar hebben ze er lol in. Ze zien dat het moet, dat het kan en dat het geld oplevert. Tel daarbij de goede gemeenschapszin op en  je bent een heel eind. Er staan er al vier bij Heineken, die twee langs de A4 gaan weer draaien en er zijn nog een aantal andere concrete plannen.’’ 

Het liefst wil Boerée de energievoorziening van de toekomst voor 100 procent in gemeenschapshanden krijgen. “Het kan, dus waarom zouden jij en ik daar niet het eigendom over hebben?” Om dat te bereiken is het regionale Rijnland Energie opgericht. Het bestuur van Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van deze regio, moet daarvoor de handen in een slaan. “Raadsleden kunnen daar alert op zijn. Zet die stip op die horizon en pak de samenwerking op met de corporaties”. 

Behalve Rob Boerée komen in deze vijfde Respons-podcast ook Axel Möltgen (Leidse Milieuraad)  en Mark Koene (Energie Merenwijk) aan het woord. Koene en Möltgen vertellen wat er allemaal bij komt kijken als je je huis en zelfs wijk wilt verduurzamen. Fred Goedbloed, gemeenteambtenaar, en Fleur Spijker, wethouder duurzame verstedelijking, vertellen over de ambities van de gemeente.