Respons

Eerste live podcast: De groei van de stad

In het eerste live podcastcafe hebben we aandacht besteed aan de groei van de stad met Hilde Blank, stadsbouwmeester van Leiden, Christoffel Klap, directeur van woningcorporatie Ons Doel, Stefan Witteman, stedenbouwkundige van Nieuw Leyden en stedenbouwkundig ontwerper van het eerste plan van Nieuw Leids Bolwerk uit 2018 en Marijn Kramp, als onderzoeksjournalist gedoken in de woningbouwopgave.

Tweede live podcast: Energietransitie

Het tweede café ging over de energietransitie. In de duurzaamheidsagenda 2016-2020 spreekt het stadsbestuur de ambitie uit dat een dichtbebouwde stad als Leiden voorop moet lopen in het opwekken en gebruik maken van duurzame energie. Hoe doen we dat samen?

Aan tafel hadden we Fred Goedbloed (gemeente Leiden) Rob Boerée, voorzitter EnergiekLeiden en Rijnland Energie, Axel Möltgen van de Leidse Milieuraad maar vooral wijkambassadeur Groenoord, Mark Koene van Energie Merenwijk en wethouder Fleur Spijker.

Derde live podcast: Zorg in Leiden

Hoe regelen we de zorg in onze regio in het post-corona tijdperk.

Woensdag 13 mei hebben we het uitgestelde podcastcafé #3 uitgezonden vanuit de het theater van Area071. Host Marije ontving wethouder Marleen Damen, wijkbouwer Greet Meesters en controller zorginhoud bij ActiVite, Marieke van Guldener.

Host: Marije van den Berg. Gasten: wethouder Zorg & Welzijn Marleen Damen (Leiden) en wijkbouwer Greet Meesters die onlangs een lintje ontving voor haar inzet in de wijk Leiden Noord en Marieke van Guldener, manager zorginhoud extramuraal bij zorgorganisatie ActiVite.

Respons is een initiatief van Marije van den Berg, Andy Clark en Richard den Haring. Project Respons is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Leids Media Fonds.

Podcasts en artikelen

Hier vind je onze podcasts en artikelen.