Respons

Radiojournalist Andy Clark, podcastmaker Richard den Haring en democratie-onderzoeker Marije van den Berg zijn op onderzoek naar de manier waarop we in Leiden samen stad maken.

Hoe is het met invloed van bewoners gesteld in Leiden? Is wat de gemeente en het bestuur inzet om bewonersinvloed te bevorderen, wel relevant voor bewoners? Kunnen we in Leiden meer van ons collectieve verstand benutten bij het maken van de stad? Hoe organiseren we dat samenspel? En wordt het er een beetje democratischer op?

Onze mediapartner is het Leidsch Dagblad. Gepubliceerde artikelen vind je hier.

We keken aan een rondetafel naar de stand van de stad, met onder meer hoogleraar decentrale overheden maar ook oud-raadslid Geerten Boogaard.

Daarnaast zijn we gaan gluren bij de buren. Hoe doen ze het in Kaag en Braassem en Groningen? Wat kunnen we daarvan leren in Leiden?

Eerste live podcast

In het eerste live podcastcafe hebben we aandacht besteed aan de groei van de stad met Hilde Blank, stadsbouwmeester van Leiden, Christoffel Klap, directeur van woningcorporatie Ons Doel, Stefan Witteman, stedenbouwkundige van Nieuw Leyden en stedenbouwkundig ontwerper van het eerste plan van Nieuw Leids Bolwerk uit 2018 en Marijn Kramp, als onderzoeksjournalist gedoken in de woningbouwopgave.

Tweede live podcast

Het tweede café ging over de energietransitie. In de duurzaamheidsagenda 2016-2020 spreekt het stadsbestuur de ambitie uit dat een dichtbebouwde stad als Leiden voorop moet lopen in het opwekken en gebruik maken van duurzame energie. Hoe doen we dat samen?

Aan tafel hadden we Fred Goedbloed (gemeente Leiden) Rob Boerée, voorzitter EnergiekLeiden en Rijnland Energie, Axel Möltgen van de Leidse Milieuraad maar vooral wijkambassadeur Groenoord, Mark Koene van Energie Merenwijk en wethouder Fleur Spijker.

Derde live podcast

Het derde podcastcafé vindt maandag 16 maart plaats en gaat over zorg in de stad. Hoe houden of maken we een stad waarin we naar elkaar omzien. Wat kan de gemeente daarin betekenen?

Binnenkort publiceren we hier de gasten met wie host Marije van den Berg in gesprek gaat.