Groei van de Stad

Kwetsbare groepen vallen buiten de boot

Leiden groeit de komende jaren gigantisch. Zo’n 10000 komen erbij. Om ervoor te zorgen dat Leiden voor en van iedereen blijft moet het stadsbestuur zorgen dat er voldoende woonruimte gebouwd wordt voor de kwetsbare groepen. Die dreigen volgens Christoffel Klap, directeur van corporatie Ons Doel in het geding te komen nu een groot deel van de sociale huur door commerciële projectontwikkelaars wordt gebouwd.

Christoffel Klap, deelt zijn zorgen hierover in de derde podcast van Respons. In deze serie podcasts, die tot stand komt met steun van het Mediafonds, onderzoeken journalisten Andy Clark, Marije van den Berg en Richard Haring hoe Leiden ‘samen stad maakt’. Hoe is de samenwerking tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars en bewoners in het algemeen en bij bouwprojecten in het bijzonder, is de vraag die centraal staat.

Luister hier naar de derde podcast in de Respons-reeks over ‘Samen stad maken’. Hierin vertelt onder andere Stadsbouwmeester Hilde Blank over de vele bouwplannen van Leiden. Zij mist discussie voor wie Leiden bouwt.

Klap vreest dat het hoge tempo waarin de gemeente woningen wil realiseren ten koste gaat van de inclusiviteit van de stad. In nieuwe complexen moet een mix van sterk en zwak, arm en rijk komen te wonen. Door te mengen houd je de stad inclusief en sterk. Klap ziet dit onvoldoende terug in de bouwplannen omdat veel van de sociale huurwoningen door commerciële ontwikkelaars worden gebouwd. Dit worden de ‘duurdere’ sociale huurwoningen.

De kwetsbare groepen komen hier niet terecht maar blijven aangewezen op de wooncorporaties waardoor de complexen van deze verhuurders een te grote concentratie kwetsbare huurders krijgt. Terwijl het prima anders kan, meent Klap. “De gemeente mag partijen die voor een mooie mix willen bouwen, een streepje voor geven bij de aanbesteding. En er is genoeg animo onder ontwikkelaars om een goede mix te realiseren, al dan niet in samenwerking met een corporatie”, denkt Klap. Er zijn, volgens Klap, in Leiden heel veel initiatieven voor mengvormen maar ze kunnen simpelweg geen plek vinden. De gemeente moet daarbij helpen vindt hij.

In de podcast komt ook stedenbouwkundige Stefan Witteman aan het woord over de Leidse kansen en bedreigingen. Hij vertelt over zijn positieve ervaringen met bewonersparticipatie. De overige gesprekspartners zijn Stadsbouwmeester Hilde Blank en journalist Marijn Kramp, samen met een aantal andere journalisten verdiepte zij zich het afgelopen jaar in de Leidse wooncrisis. Ook zij laten in de derde podcast van het project Respons hun licht schijnen op de grootscheepse woningbouwopgave.